خدمات لینوکس

Ransomware

تحلیل رفتار و عملکرد باج افزار
بررسی نوع تخریب و رمزنگاری
بررسی نحوه ی ورود به شبکه
تحلیل فایل های رمزنگاری شده
بررسی سناریوهای بازیابی فایل
امن سازی شبکه و سرویس ها

Service Manager

مشاوره و طراحی پروپوزال فنی
پیکربندی Lemp و Lamp
پیکربندی OpenLdap و FreeIPA
راه اندازی و پیکربندی لاگ سرور
ایمیل سرور های سازمانی و وب میل
راه اندازی سیستم مدیریت فایل NextCloud

Virtual Appliance

مشاوره و طراحی پروپوزال فنی
شخصی سازی کرنل لینوکس
شخصی سازی سرویس ها
پیاده سازی سرویس ها
پیکربندی فایروال کنسول تحت وب
هماهنگی سازی با Virtualization