طراحی وب سایت

طراحی سایت اقتصادی

* امکان انتخاب طرح از 100 دموی آماده
* هاست 1 گیگ پرسرعت وردپرس یکساله
* دامنه IR یکساله
* گواهی امنیتی SSL یکساله
* اشتراک پلن نقره ای پشتیبانی

طراحی سایت نیمه اختصاصی

* امکان انتخاب طرح از 100 دموی آماده
* شخصی سازی صفحه اول و 2 صفحه دیگر
* هاست 2 گیگ پرسرعت وردپرس یکساله
* دامنه IR یکساله و گواهی امنیتی SSL
* اشتراک پلن نقره ای پشتیبانی

طراحی سایت اختصاصی

* طراحی گرافیکی اختصاصی 3 صفحه اول
* هاست 5 گیگ اختصاصی وردپرس یکساله
* دامنه COM یا IR یکساله
* پیکربندی فایروال ابری ابرآروان
* گواهی امنیتی SSL یکساله
* اشتراک پلن پشتیبانی نقره ای یکساله

طراحی سایت سازمانی

* طراحی گرافیکی اختصاصی 5 صفحه آنتخابی
* هاست 10 گیگ اختصاصی وردپرس یکساله
* دامنه COM یا IR یکساله
* پیکربندی فایروال ابری ابرآروان
* گواهی امنیتی SSL یکساله
* اشتراک پلن پشتیبانی نقره ای یکساله